ČOS - Česká obec sokolská

ČOS - Česká obec sokolská

ČOS - Česká obec sokolská - je v České republice čtvrtým nejpočetnějším občanským sdružením, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských souborech.